home
oferta
galeria
gielda
kontakt
 
zobacz także Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe Przewody
Jednostki końcowe
Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe

Stanowisko udojowe
Do nowoczesnych obór uwięziowych
Jednym z celów DeLaval jest zapewnienie komfortowego doju zarówno dla dojarza, jak i krów. Stanowiska udojowe DeLaval są zaprojektowane tak, aby osiągnąć ten cel a jednocześnie zapewnić odpowiednia higienę doju.


Stanowisko udojowe MU100
Najprostsze urządzenie, zapewniające właściwą pulsacje oraz wygodna prace. Urzą­dzenie pozwala na łatwe i szybkie podłączenie do rurociągu oraz zapewnia właściwy układ przewodów mlecznych.

Stanowisko udojowe MU200D
Urządzenie to wyposażone zostało w sprawdzone i znane rozwiązanie - Duovac®, dzięki któremu dój kontrolowany jest przez przepływ mleka. Duovac® sprawia, że dój odbywa się sprawnie, następuje całkowite opróżnienie wymienia, a co najważniejsze aparat ogranicza ryzyko pustodoju.

Stanowisko udojowe MU350
Urządzenie prezentujące najwyższą jakość oraz funkcjonalność. Sterowanie para­metrami doju - poziomem podciśnienia, pulsacją i zdejmowaniem aparatu udojowe­go - uzależnione jest od przepływu mleka. Dój rozpoczyna się stymulacją wymienia, z obniżonym podciśnieniem. Pojawienie się intensywnego przepływu mleka powo­duje, że MU350 przechodzi do fazy doju właściwego. Po spadku tempa przepływu mleka. MU350 rozpoczyna fazę masażu oraz automatycznie zdejmuje aparat udojo­wy, co zminimalizuje ryzyko pustodoju i mastitis. Parametry czasowe oraz progowe wartości przepływu mleka można dostosować do potrzeb stada.
W trakcie doju MU350 wyświetla informacje o ilości uzyskanego mleka, aktualnym jego przepływie oraz czasie doju. Informacje te to podstawowe dane do właściwego zarządzania stadem. Nagły spadek ilości mleka to zazwyczaj pierwsze objawy choroby lub rui.

Kurki mleczne DeLaval
Combi (MCP100) jest rozwiązaniem zapewniającym szybkie i pewne podłączenie stanowiska udojowego do rurociągu mlecznego.
Multi (MCP200) to bardzo wygodne dla dojarza rozwiązanie, które umożliwia podłączenie podciśnienia, rurociągu mlecznego oraz złączy elektrycznych jednym ruchem ręki.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

Stanowisko udojowe MU100

Stanowisko udojowe MU200D

Stanowisko udojowe MU350

Kurki mleczne Multi - MCP200

zobacz także Stanowisko udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe Przewody
Jednostki końcowe
Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Aparaty udojowe
Dla każdego stada i każdej techniki doju
Jeden typ aparatu udojowego nie może sprostać różnorodności potrzeb krów i systemów doju. Dlatego też DeLavaI oferuje aparaty udojowe o różnej budowie, przepływie, gumach strzykowych, i ergonomii.


Aparat udojowy MC11

Znany i sprawdzony aparat udojowy, łączący prostą budowę z niskimi kosztami inwestycji. Aparat posiada przeźroczysty, plastikowy kolektor, pozwalający obserwować przepływ mleka. MC1l to dobre rozwiązanie dla większości gospodarstw.
Dane techniczne
Masa 2,6 kg
Krótki przewód mleczny O 10 mm
Wylot O 16 mm
Pojemność kolektora 150 ml

Aparat udojowy MC31
Uniwersalny aparat wyposażony w kolektor o pojemności 250 ml. Posiada duży wylot o średnicy 16 mm, aby szybko i bezpiecznie odprowadzić większe ilości mleka.
Dane techniczne
Masa 2,7 kg
Krótki przewód mleczny O 12 mm
Wylot O 16 mm
Pojemność kolektora 250 ml

Aparat udojowy MC53
Posiada ten sam kolektor, co aparat Harmony1 i w związku z tym ma podobne właściwości. W przypadku aparatu MC53 zastosowano jedynie cięższe, wykonane ze stali nierdzewnej, kubki udojowe.
Dane techniczne
Masa 2,1 kg
Krótki przewód mleczny O 12,5 mm
Wylot O 16 mm
Pojemność kolektora 360 ml


powrót do głównego działu oferty

 
Harmony®

Firma DeLaval wprowadziła aparat udojowy Harmony® na początku lat dziewięćdziesiątych. Jego nazwa jest odzwier­ciedleniem szybkiego przepływu mleka, delikatnego trakto­wania wymienia i łatwości obsługi. Lekkie kubki udojowe gwarantują niską masę aparatu, a użyte materiały zapewniają jakość i trwałość. Ważąc około kilograma mniej niż inne apa­raty, Harmony® minimalizuje niebezpieczeństwo ześlizgiwa­nia się aparatu udojowego z wymienia. Harmony® to także technologia Top-Flow (górny odbiór mleka z kolektora), która pozwala na uzyskanie stabilnego podciśnienia nawet przy wyjątkowo wysokich wartościach przepływu mleka. Zastosowanie tego aparatu eliminuje możliwość zakażeń krzyżowych strzyków. Aparat udojowy Harmony® jest pole­cany dla wysoko wydajnych stad.
Dane techniczne
Masa 1,6 kg
Krótki przewód mleczny O 12,5 mm
Wylot O 16 mm
Pojemność kolektora 360 ml

Harmony Plus™
Asymetryczna budowa kolektora doskonale odzwierciedla naturalną budowę wymienia, co zapobiega ześlizgiwaniu się aparatu. Dzięki opatentowanej technologii Top-Flow aparat ma możliwość opanowania najwyższych przepływów mleka. Harmony Plus™ to także ergonomiczna budowa i niewielka waga, pozwalająca dojarzowi sprawnie zakładać aparat na wymię.
Dane techniczne
Masa 1,6 kg
Krótki przewód mleczny O 12.5 mm
Wylot O 16 mm
Pojemność kolektora 360 ml

FOTO

aparat udojowy MC11

aparat udojowy MC31

aparat udojowy MC53

aparat udojowy Harmony®

aparat udojowy Harmony Plus™

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Gumy strzykowe Przewody
Jednostki końcowe
Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Miernik mleka
Dokładny pomiar mleka
Dokładne dane o ilości udojonego mleka to najważniejszy parametr oceny stada. DeLaval posiada w swojej ofercie mierniki mleka zaaprobowane przez ICAR i krajo­we oceny użytkowności mlecznej - MM5,15 i 25, a także prostszy, niedrogi wskaźnik FI5, służący hodowcy do codziennej oceny wydajności.


Miernik mleka MM15

Wykorzystuje układ ważenia, dostarcza­jąc dokładnych danych bez względu na spienienie mleka.

Miernik mleka MM25
Najnowocześniejszy miernik, wykorzy­stujący promienie podczerwieni do po­miaru ilości mleka. Dzięki temu mleko przepływa bezpośrednio przez miernik, a wewnątrz nie ma żadnych ruchomych elementów. Pozwala to na zredukowanie do minimum kosztów serwisu.

Miernik mleka MM5
Idealne narzędzie do pomiaru ilości udojonego mleka w dojarniach rurocią­gowych i halach udojowych bez zamon­towanych mierników mleka. Dokładne dane udojowe są niezbędne do podej­mowania większości decyzji. Pozwalają także podnieść wydajność stada poprzez korygowanie dawek paszy. Miernik jest łatwy w obsłudze, a wskazanie ilości udo­jonego mleka odczytywane jest z plasti­kowego próbnika podczas doju.

Indykator przepływu FI5
Monitoruje udój, wykorzystując techno­logię promieni podczerwonych. Ponie­waż nie posiada wewnątrz ruchomych części, łatwo się go myje, a mleko prze­pływa przez niego bez przeszkód. Czytelny wyświetlacz informuje dojarza o ilości udojonego mleka, aktualnym przepływie i czasie doju.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

w działaniu

modele

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Przewody
Jednostki końcowe
Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe

Oryginalne gumy strzykowe
Gwarantowana jakość i bezpieczny wyrób
Wieloletnie doświadzczenie poparte dokładnymi badaniami pozwalają zaoferować nam szeroki wybór najwyższej jakości gum strzykowych. Oryginalne gumy strzykowe DeLaval jako jedyne na rynku posiadają niepowtarzalny skład, specjalnie dobrany do potrzeb gospodarstw produkujących mleko.


Oryginalne gumy strzykowe DeLaval od wielu lat wyznaczają standardy produkcyjne. Często są naśladowane, ale ich jakości i funk­cjonalności nie można skopiować. Jedynie stosowanie oryginalnych gum strzykowych oraz ich regularna wymiana stwarzają odpo­wiednie warunki dla zdrowia wymion i jakości pozyskiwanego mleka, a tym samym dochodowości na wysokim poziomie.

Asortyment gum strzykowych DeLaval

Gumy strzykowe - Premium

Gumy strzykowe - Standard

powrót do głównego działu oferty

FOTO

oryginalne gumy
strzykowe DeLaval

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe
Jednostki końcowe Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Oryginalne przewody
Doświadczenie w połączeniu z najnowszą technologią

Przewody TPE
Bardzo lekkie przewody wykonane ze specjalnych mieszanek gumowych. W połączeniu z lekkimi kolektorami odciążają dojarza przenoszącego aparaty udojowe. Dzięki nie­wielkiej wadze i wyjątkowej elastyczności gwarantują prawidłowe położenie aparatu udojowego na wymieniu. Nieprawidłowe ułożenie aparatu może prowadzić do obniże­nia wydajności zwierzęcia. Przewody TPE występują w dwóch rodzajach: z niebieskimi końcówkami - przewody mleczne, z czarnymi końcówkami - przewody powietrzne.

Gumowe przewody mleczne
Odporne na tłuszcz, środki myjące i temperaturę otocznia. Zaprojektowane specjalnie dla sprzętu udojowego DeLaval gwarantują sprawny dój. Właściwie dobrana średnica i odpowiedni materiał zapewniają szybki przepfyw mleka. Posiadają pozwolenie na kon­takt z żywnością.

Przewody mleczne z PVC
Przezroczyste przewody mleczne wykonane ze specjalnie dobranego materiału, odporne­go na przebarwienia. Optymalna średnica i odpowiedni materiał zapewniają szybki prze­pływ mleka. Posiadają pozwolenie na kontakt z żywnością.

Przewody powietrzne i podciśnienia
Idealne do transportu podciśnienia. Charakteryzują się optymalnymi średnicami
i są wykonane z wytrzymałych materiałów.

Podwójny przewód pulsatora
Wysokiej jakości przewód do przenoszenia pulsacji z pulsatora do kolektora. Odporny na warunki atmosferyczne i procesy starzenia. Zaprojektowany tak, by nie zsuwać się z króćców kolektora.

Przewód TRIXI
Unikalne rozwiązanie „trzy w jednym" - centralnie umieszczony przewód mleczny wraz z dwoma przewodami podciśnienia po bokach. Przewód TRIXI układa się prawidłowo, co jest koniecznym warunkiem dobrego doju i unie­możliwia krowie stawanie między przewodem mlecznym i podciśnienia, zmniejszając ryzyko upadku aparatu w trakcie doju.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

modele

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe
Przewody Pulsatory Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Jednostki końcowe
Spełnienie wysokich wymagań
Jednostki końcowe DeLaval to urządzenia zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższe wymogi higieny. Wszystkie typy jednostek wraz z rurociągiem mlecznym są automatycznie po doju.

Szklane jednostki końcowe GR
Zapewniają najwyższą higienę i są automatycznie myte poprzez rurociąg mleczny. Jednostki dostępne są w różnych rozmiarach, dostosowanych do rozmiaru instalacji. Pompa mleczna w tych jed­nostkach zainstalowana jest pionowo, obok zbiornika, co ułatwia czyszczenie sita oraz zabezpiecza pompę przed zalaniem.

Jednostki końcowe SR
Zaprojektowane w sposób umożliwiający ich montaż we wszystkich typach dojami - również w halach typu MidiLine i karuzelowych.
Jednostki te mogą być montowane w rogu hali lub na ścianie, w zależności od typu dojami. Wykonane są z najwyższej jakości stali kwasoodpornej i dostępne w rozmiarach od 50 do 100 litrów.


powrót do głównego działu oferty

FOTO

szklana jednostka końcowa GR

jednostka końcowa SR

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe
Przewody Jednostki końcowe Agregaty próżniowe Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Pulsatory
Rytm pracy Twojej dojami
Pulsator to jedno z najważniejszych urządzeń w każdej instalacji udojowej. W zależności od jej rodzaju DeLaval oferuje różne pulsatory. Wszystkie pulsatory DeLaval zapewniają stałą częstotliwość i tempo pulsacji.


Pulsator EP100 ze sterownikiem

Jest to elektroniczny układ, który można dostosować do każdej hali i parametrów pulsacji. Pulsator zasilany jest bezpiecznym, niskim napięciem, a cały zestaw zapewnia stałe podciśnienie w każdym pulsatorze.

Pulsator HP101
Pulsator hydropneumatyczny, niedrogi i odporny na każde warunki pracy. Wbu­dowany filtr powietrza i możliwość zmiany częstotliwości zapewniają trwałość, uniwer­salność i możliwość dostosowania do para­metrów podciśnienia w każdej instalacji.

Pulsator RP30
Pozwala na zastosowanie w dojami jednego głównego pulsatora. a następnie przekaza­nie impulsów do sześciu aparatów udojo­wych poprzez pulsatory RP30. System ten zapewnia identyczne parametry pulsacji na każdym stanowisku.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

modele

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe
Przewody Jednostki końcowe Pulsatory Automatyczne mycie Dojarki bańkowe
Agregaty próżniowe
Siła napędowa instalacji udojowej
System podciśnienia to siła napędowa instalacji udojowych, dlatego też w ofercie DeLaval znajdują się wydajne agregaty próżniowe, nizawodne nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Agregaty próżniowe BVP
Wypróbowane rozwiązanie, niezawodne w każdych warun­kach, cechujące się nieskomplikowana budową oraz wytrzy­małością.

Agregaty próżniowe DVP
Wyższe wymagania technologiczne spełniają agregaty DVP - są niezawodne, wydajne i ciche. Dzięki zastosowaniu bez­pośredniego napędu pompy próżniowej są także bezpieczne i nie wymagają częstych przeglądów oraz napraw.

Agregaty próżniowe DVP-F NOWOŚĆ!
Dla oszczędnych DeLaval proponuje agregat próżniowy DVP-F. Zastosowanie regulatora obrotów silnika pozwoliło na znaczne zredukowanie hałasu i do 60% zmniejszenie zuży­cia energii elektrycznej.

Regulator podciśnienia MVR
Utrzymuje podciśnienie na zadanym poziomie w każdych warunkach pracy, a możliwość zastosowanie tłumika pozwala na redukcję hałasu.

Olej do pomp próżniowych
Sprawnie działający agregat próżniowy to klucz do wydajnego doju, zdrowia krów oraz skutecznego mycia instalacji udojo­wej. Oryginalny olej DeLaval zapewni długa żywotność agre­gatu próżniowego minimalizując ryzyko awarii.

System recyrkulacji oleju ORS
Pozwala na dokładne odseparowanie oleju z powietrza wylo­towego agregatu i ponowne jego użycie do smarowania pom­py próżniowej.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

agregat próżniowy BVP

agregat próżniowy DVP

agregat próżniowy DVP-F
regulator podciśnienia MVR
olej do pomp próżniowych

zobacz także Stanowisko udojowe Aparaty udojowe Miernik mleka Gumy strzykowe
Przewody Jednostki końcowe Pulsatory Agregaty próżniowe Dojarki bańkowe
Automatyczne mycie
Czyste mleko wymaga dobrej myjni
Skuteczne, a zarazem ekonomiczne mycie instalacji udojowej po każdym doju jest szczególnie ważne i stanowi podstawowy warunek utrzymania wysokiej jakości mleka. W myjniach C100E i C200 wszystkie parametry mycia: temperatura wody, ilość środków myjących, czas mycia i ruch wody regulowane są automatycznie.

Myjnia C50

To najprostsza, sterowana elektronicznie, w pełni automatycz­na myjnia w ofercie DeLaval. Przeznaczona jest do mniej­szych instalacji. Myjnia C50 wyposażona jest w półautoma­tyczny dozownik płynów i dostępna jest w opcji z wanienką lub jako samodzielną jednostka myjąca.

Myjnia C100E
Automatycznie steruje procesem mycia i jest prosta w użyt­kowaniu. Myjnia C100E oferowana jest jako samodzielna jednostka sterująca lub ze zbiornikiem na wodę o pojemności 40, 80 lub 160 litrów. Grzałka dogrzewa wodę w trakcie mycia, nie dopuszczając do spadku wymaganej temperatury mycia.

Myjnia C200
Myjnia C200 to zwarte urządzenie, ułatwiające instalację, użytkowanie i kontrolowanie procesu mycia. Myjnia jest ste­rowana elektronicznie. Dzięki temu proces mycia może być precyzyjnie dostosowywany do specyfiki dojami.
Myjnia C200 oferowana jest w wersjach ze zbiornikami na wodę o pojemności 40, 80, 160 litrów lub bez.

powrót do głównego działu oferty

FOTO

myjnia C50

myjnia C100E

myjnia C200

Dojarki bańkowe DeLaval
Sprawdzony system doju
Chów bydła mlecznego jest podstawowym źródłem dochodu dla tysięcy rolników w Polsce. W gospodarstwach rodzinnych utrzymujących kilka lub kilkanaście krów dojarka bańkowa jest podstawowym rozwiązaniem doju. Kilkudziesięcioletnia, bezawaryjna praca dojarek bankowych marki DeLavaI pracujących w ponad 200 tysiącach polskich gospodarstw, potwierdziła ich wysokie walory techniczne.


Pracujące w oborze dojarki musza być dostosowane do obowiązujących norm i potrzeb współczesnych krów. Wydajność mleczna krów oraz szybkość oddawania mleka zwiększyła się znacząco w ciągu ostatnich lat. Konieczna jes! wiec wymiana tych elementów dojarki, które decydują o zdrowiu zwierzat i jakości mleka. Pozwoli ona także uniknąć problemów z uzyskaniem odpowiednich świadectw umożliwiajacych sprzedaż mleka do mleczarni produkujących na rynki UE.

Dojarka bańkowa jest zespołem odpowiednio dobranych i współpracujących elementów. Działanie każdego z nich ma istotny wpływ na zdrowie krów. jakość mleka oraz komfort pracy. Można zainwestować w kompletnie nowy system udojowy lub doposażyć istniejącą w gospodarstwie instalacje w nowe podzespoły dostosowane do doju współczesnych krów.

Uwaga !
Każde usprawnienie dojarki powinno być przeprowadzone po konsultacji z Autoryzowanym Dealerem DeLaval

KOMPLETNE DOJARKI
W ofercie DeLaval znajdują się kompletne zestawy do zamontowania dojarek jedno i dwubańkowych. Do wyboru są zestawy z jedno lub trójfazowymi silnikami elektrycznymi, a także różne typy aparatów udojowych.

DeLaval oferuje także dojarki przewoźne, jedno i dwubańkowe. Są one bardzo przydatne w miejscach, gdzie krowy przebywają tymczasowo, a także w porodówkach obór wielkostadnych. Jest to również często stosowane urządzenie do doju kóz i owiec.

powrót do głównego działu oferty

powrot
"Chłodrol-bis" Henryk Piszczyński ul. 25 Stycznia 23, 62-080 Tarnowo Podgórne tel./fax 061 814 71 39 tel. 061 814 64 49 e-mail info@chlodrol-bis.pl
HOSTING I REALIZACJA Rag Jakub Marchlewski