home
oferta
galeria
gielda
kontakt
 

Wózek paszowy FW100 i FW200
Profesjonalne żywienie w oborach uwięziowych
Żywienie stanowi ok. 50% całkowitych kosztów produkcji mleka i spada wraz ze wzrostem wydajności krów. Aby uzyskać wysoką produkcyjność stada konieczne jest precyzyjne uzupełnianie
dawek paszami treściwymi. Zautomatyzowane wózki paszowe FW100 i FW200 firmy DeLaval zwiększają wydajność produkcyjną stada i pomnażają zyski.


Zastosowanie wózków FW100 i FW200 przynosi hodowcy wiele korzyści:

• zwiększenie produkcji mleka,
• optymalizację zużycia paszy,
• poprawę zdrowotności zwierząt,
• zredukowanie kosztów produkcji,
• zmniejszenie nakładów pracy.

Ta inwestycja zwróci się bardzo szybko.

Opłacalna automatyzacja żywienia


Oddzielny dozownik na pasze mineralne
Wózki paszowe DeLaval FW100 i FW200
mogą być wyposażone w dwa oddzielne
dozowniki dodatków mineralno-witaminowych. Dodatki te wymagają precyzyjnego dawkowania, a dozowniki mogą być łatwo uzupełniane.
 


Automatyczne napełnianie
Wózek można poszerzyć o system automatycznego uzupełniania paszy.
W ten sposób można napełniać wszystkie zbiorniki pasz treściwych.

Czytnik transponderów
Wózek paszowy FW200 odczytuje informacje z transpondera zawieszonego na szyi krowy i automatycznie podaje właściwą porcję paszy. Jest to polecane tam, gdzie krowy często korzystają
z pastwisk lub wybiegów.

Łatwość instalowania
Wózki paszowe FW100 i FW200 mogą
być instalowane w dowolnej oborze, niezależnie od zastosowanych rozwiązań
technologicznych.

Żywienie zgodne z fizjologią żwacza
W przypadku podawania krowom dużych ilości pasz treściwych, dawka powinna być podzielona na jak największą ilość porcji dozowanych w ciągu całej doby. Karmienie zwierząt paszą treściwą tylko raz lub dwa razy dziennie powoduje znaczne wahania
pH żwacza. Niesie to za sobą ryzyko kwasicy, która jest przyczyną obniżenia produkcyjności krów nawet o 50%. Jedynie stałe i utrzymujące się na odpowiednim poziomie pH żwacza, zapewnia optymalne wykorzystanie substancji odżywczych oraz wyższe pobranie pasz objętościowych.

Wykorzystanie potencjału produkcyjnego stada
Precyzyjne i indywidualne dozowanie paszy treściwej, zgodne z cyklem laktacji krów, obniża całkowite koszty żywienia. Zwiększenie wydajności w szczycie laktacji o jeden kilogram oznacza zwiększenie produkcji mleka nawet o 200 kg od krowy w ciągu
całej laktacji. Zastosowanie wózków FW100 i FW200 pozwala na uzyskanie wysokiej precyzji dozowania, niemożliwej do osiągnięcia przy ręcznym zadawaniu pasz. Precyzyjność żywienia jest podstawą opłacalności produkcji mleka.

Wysoka wydajność
i dłuższe użytkowanie krów

Koszt paszy stanowi około 50% kosztów produkcji mleka i zmniejsza się wraz ze wzrostem wydajności. Dlatego też kontrolowane żywienie przy użyciu wózka paszowego FW100 lub FW200 firmy DeLaval może być istotnym czynnikiem przyczyniającym się do sukcesów finansowych gospodarstwa.

Mniejsze koszty produkcji i więcej wolnego czasu
Wózek paszowy jest ważną inwestycją w gospodarstwie. Jego zastosowanie zwiększa zyski i poprawia standard życia hodowcy. Indywidualne żywienie krów gwarantuje uzyskanie większej wydajności mlecznej stada. Dlatego też czas spłaty wózka paszowego FW100 i FW200 jest niezwykle krótki w porównaniu do innych inwestycji w produkcji mleka.

Pierwszy krok do automatyzacji żywienia

Wózek na pasze treściwe jest sprawdzonym rozwiązaniem, które może być instalowane w niemal każdej oborze, niezależnie od zastosowanych rozwiązań technologicznych. Jest on oferowany w dwóch wersjach FW100 i FW200. Te rozwiązania różnią się głównie ilością paszy, jaką mogą podawać i sposobem kontrolowania wózka. Dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta istnieje możliwość powiększenia zbiorników wózka, a także jego dodatkowego doposażenia. Do pamięci wózka mogą być wprowadzone dane żywieniowe 500 krów.

Łatwe instalowanie i konserwacja
Wózki paszowe FW100 i FW200 są napędzane akumulatorami, które są automatycznie ładowane podczas postoju. Wózki paszowe DeLaval mogą poruszać się po szynie wg kilku schematów. Ich zwarta konstrukcja pozwala na łatwą instalację. Za pomocą wózka paszowego DeLaval każda krowa otrzymuje indywidualną porcję, a wózek może być automatycznie napełniany przed następnym karmieniem.powrót do poprzedniej strony

powrot
"Chłodrol-bis" Henryk Piszczyński ul. 25 Stycznia 23, 62-080 Tarnowo Podgórne tel./fax 061 814 71 39 tel. 061 814 64 49 e-mail info@chlodrol-bis.pl
HOSTING I REALIZACJA Rag Jakub Marchlewski